Yleiset kilpailumääräykset (2018)
                                                                                                        
Yleiset kilpailumääräykset ovat voimassa toistaiseksi ja ne koskevat kaikkia Kartanogolfissa järjestettäviä avoimia kilpailuja. Kilpailumääräyksiä voidaan kilpailukohtaisesti muuttaa, mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kilpailukutsun yhteydessä.

Ilmoittautuminen ja jälki-ilmoittautuminen, ilmoittautumisen peruuttaminen, lähtöluettelo ja tulosten julkistaminen

Avoimiin kilpailuihin voi ilmoittautua NexGolf –järjestelmän kautta, suoraan toimistoon, tai puhelimitse. Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan kaikissa tapauksissa. Jos kilpailuun ilmoittautuu enemmän pelaajia kuin kilpailun osallistujamääräksi on ilmoitettu, pelaajat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Pelaajat voivat esittää lähtöaikatoiveita (aikainen/myöhäinen), mutta toimisto päättää niiden toteuttamisesta tapauskohtaisesti.

Jokaisesta kilpailusta tehdään kilpailukohtainen kilpailukutsu, josta käy ilmi kilpailun ilmoittautumisaika, sarjat, pelimuodot, maksut, kilpailunjohtaja sekä muita kilpailuun liittyviä tietoja. Kilpailukutsu on nähtävissä kokonaisuudessaan www.kartanogolf.fi –internetsivuilla.
Kilpailun virallinen lähtöluettelo julkaistaan Kartanogolfin klubitalolla viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä klo 16 mennessä.

Jos kilpailussa on useita sarjoja, voidaan pelaajat jakaa peliryhmiin sarjoittain.
Ilmoittautuessaan on kilpailijan vastuulla tarkastaa, että tämän tuloskorttiin on merkitty oikea tasoitus ja kilpailusarja.

Jälki-ilmoittautumisten hyväksymisestä päättää kilpailunjohtaja (tai toimisto). Kilpailunjohtaja (tai toimisto) voi määrätä korotetun kilpailumaksun (5 €) jälki-ilmoittautuneille.

Jos kilpailuun ilmoittautunut henkilö peruuttaa osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä tai hän jättää saapumatta kilpailuun, on hän velvollinen maksamaan kilpailumaksun.
Kartanogolf pidättää oikeuden julkaista kilpailujen lähtölistat ja tulokset kokonaisuudessaan internetissä sekä klubitalolla. Jos pelaaja haluaa henkilörekisterilain nojalla kieltää nimensä julkaisemisen, on hänen keskusteltava asiasta toimiston kanssa ennen kilpailuun ilmoittautumistaan.

Kilpailun tulokset ovat lopulliset 15 minuuttia palkintojen jaon päättymisen jälkeen, ellei siihen mennessä vastalauseita ole esitetty.

Tasoitukset ja SCR-kilpailusarja

Kilpailija vastaa tasoituksensa oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset muutokset toimistoon ennen kuin aloittaa kilpailun. Korkein tasoituksellisissa kilpailussa käytettävä tasoitus on 36. Ammattilaisten tai ei-amatöörien osallistuessa tasoituksellisiin kilpailuihin on heidän tasoituksensa nolla tai sitä pienempi todellinen tasoitus.
Pelaajat, joiden tasoitus kauden alussa perustuu edellisellä kaudella pelattuihin kolmeen tai vähempään määrään tasoituskierroksia, menettävät EGA-tasoituksensa (ns. aktiivisen tasoituksen). Mikäli kilpailija, jolla ei ole voimassa olevaa EGA-tasoitusta (ns. aktiivinen tasoitus), osallistuu tasoitukselliseen kilpailuun, ei tälle anneta sijoitukseen perustuvaa palkintoa. Tasoituksen voi aktivoida pelaamalla kuluvalla kaudella vähintään kolme tasoituskierrosta.
Jos kilpailussa on erillinen tasoitukseton lyöntipelisarja (scr-sarja), kuuluvat pelaajat, joiden tasoitus on 9,9 tai sitä pienempi, ilman eri ilmoitusta tähän kilpailusarjaan. Kilpailija voi halutessaan vaihtaa toiseen kilpailusarjaan ilmoittamalla siitä toimistoon ilmoittautumisen yhteydessä, mutta kuitenkin viimeistään kilpailukorttia noutaessaan. Huom! Pelaaja vastaa itse ilmoittautumisestaan ja mahdollisista sarjamuutoksista.

Käytettävät kilpailusarjojen ikärajat ovat seuraavat (myös iän täyttyminen kalenterivuotena riittää):

  • Veteraanimiehet yli 65-vuotta, veteraaninaiset yli 60-vuotta
  • Seniorimiehet yli 50-vuotta, seniorinaiset yli 50-vuotta
  • Juniorit tytöt ja pojat alle 21-vuotta

Veteraanimiehet ja kilpailuvuonna 14-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat juniorit voivat halutessaan pelata tasoituksellisissa kilpailuissa myös punaisilta tiiauspaikoilta, jos kilpailukohtaisesti ei muuta määrätä.
Pelaaja voi osallistua vain yhteen kilpailusarjaan kerrallaan. Pelaaja voi ikärajojen puitteissa itse valita kilpailusarjan, johon osallistuu. Ellei pelaaja ennen kilpailusuorituksensa alkamista muuta ilmoita, hänen kilpailusarjansa määräytyy ensisijaisesti iän ja toissijaisesti tasoituksen perusteella.

Myöhästyminen

Jos pelaaja on valmiina pelaamaan korkeintaan viisi minuuttia myöhässä lähtöajastaan, on rangaistus myöhästymisestä
  • Reikäpelissä: reiän menetys
  • Lyöntipeli: kaksi lyöntiä
Jos pelaaja myöhästyy enemmän kuin viisi minuuttia, suljetaan hänet kilpailusta.

Kilpailun keskeyttäminen

Päätöksen kilpailun keskeyttämisestä tekee kilpailun johtaja tai kilpailun tuomari.


Ratkaisut tasatulostilanteissa
  • Tasoituksellisissa kilpailuissa alempi tasoitus voittaa. Jos tasatilanteeseen päätyneiden pelaajien tarkat tasoitukset ovat samat käytetään matemaattista menetelmää.
  • Tasoituksettomissa kilpailuissa käytetään matemaattista menetelmää.

Käyttäytymisrikkomukset ja pelistä sulkeminen (huomautus sääntöön golfkäytös, 33-7)

Jos kilpailutoimikunta tai sen nimeämä tuomari katsoo kilpailijan syyllistyneen vakavaan käyttäytymisrikkomukseen tai turvallisuuden vaarantamiseen, voidaan hänet tämän säännön perusteella sulkea pelistä.

Golfautot

Golfauton käyttäminen on kilpailuissa kielletty. Kilpailutoimikunta voi kuitenkin lääketieteellisen perustein sallia auton käytön seuran sisäisissä kilpailuissa.

Hidas pelaaminen, enimmäispeliaika (huomautus sääntöön 6-7)

Ryhmä on ilman eri ilmoitusta aikatarkkailussa, mikäli se on yli yhden lähtövälin jäljessä edellisestä ryhmästä sekä jäljessä annetusta aikataulusta. Aikatarkkailussa olevalla pelaajalla on 40 sekuntia aikaa valmistautua omaan lyöntiinsä. Ensimmäisenä lyöntivuoroon valmistautuvalle pelaajalle annetaan tämän lisäksi ylimääräiset 10 sekuntia. Aikatarkkailu päättyy, kun ryhmä on saavuttanut edellisen ryhmän tai aikataulun mukaisen pelivauhdin

Ensimmäinen aikarikkomus (varoitus)
Toinen aikarikkomus (yksi rangaistuslyönti)
Kolmas aikarikkomus (kaksi rangaistuslyöntiä)
Useampi aikarikkomus (kilpailusta sulkeminen)