AINA VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT (4.5.2016)

Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24-1)

Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä

Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Sähköjohdot (väylät 2 ja 8)

Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan uusittava lyöntinsä rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei lyöty pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

Huom! Sähköpylvääseen tai harukseen osunutta lyöntiä ei saa uusia rangaistuksetta.

Kentän merkinnät

Kentän ulkoraja: valkea paalu ja ympäröivät aidat
Vesieste: keltainen paalu
Sivuvesieste: punainen paalu                                                                       
Kunnostettava alue: sininen paalu tai valkoinen maali
Kunnostettava alue, josta pelaaminen on kielletty: sinivalkea paalu tai sininen maali
 
Mittamerkit kentällä
 
Mittamerkkipallot väylillä (100 m, 150 m, 200 m)

Mittamerkkipallot ovat liikuteltavia haittoja (sääntö 24 – 1), jonka voi siirtää;
• jos se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua liikerataa
• tai haitan ollessa pelilinjalla

Jos mittamerkkipalloa täytyy siirtää, tulee se ehdottomasti asettaa takaisin siihen paikkaa, jossa se oli ennen siirtämistä.
 
Maitotonkat väylän sivussa (150 m)
 
Maitotonkat ovat liikuteltavia haittoja (sääntö 24 – 1), jonka voi siirtää;
• jos se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua liikerataa
• tai haitan ollessa pelilinjalla
 
Maitotonkkien alla olevat betonilaatat (mittamerkki) ovat kiinteitä haittoja, joista voi vapautua ilman rangaistusta (sääntö 24 – 2). 
 
Jos maitotonkkia täytyy siirtää, tulee ne ehdottomasti asettaa takaisin sille tarkoitetun betonilaatan päälle.
 
Kentällä olevat mittamerkinnät ovat keskelle viheriötä.
 
Kiinteät haitat

Kentällä olevat istutetut oranssilla nauhalla merkatut tai tuetut puut ja pensaat ovat kiinteitä haittoja.  (Sääntö 24-2).
Väylää nro 1 pelaaville väylän 9 OUT-paalut ovat kiinteitä haittoja, ja väylää 9 pelaaville väylän nro 18:n OUT- paalut ovat kiinteitä haittoja (Sääntö 24-2).

Kunnostettavat alueet

Sinisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta saa halutessaan pelata tai vapautua säännön 25-1 mukaisesti.
Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on pelikieltoaluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on pelikieltoalueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa on pelaajan vapauduttava kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1 mukaisesti.
Kunnostettavan alueen ja pelikieltoalueen merkkipaalut ovat haittoja. Pallon katoamisesta kunnostettavalle alueelle pitää olla riittävä näyttö, muutoin pallo katsotaan kadonneeksi.
 
Veden valumaurat hiekkaesteissä ovat kunnostettavaa aluetta.

Maata kaivavan eläimen tekemät reiät, näiden jätteet ja kulkutiet tasoittamisen jälkeen (Huom! Epänormaalit kenttäolosuhteet (määritelmä) / Sääntö 25-1 laajennus)
 
Pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla sekä viheriöllä olevat maata kaivavan eläimen tekemät reiät, näiden jätteet ja kulkutiet ovat kunnostettavaa aluetta, vaikka ne olisivatkin tasoitettuja. Jos pallo on edellä mainitussa epänormaalin kenttäolosuhteen vaikutuksessa, saa pelaaja vapautua kunnostettavasta alueesta säännön 25-1 mukaisesti. Tämän säännön nojalla ei voi vapautua, mikäli kunnostettava alue haittaa vain pelaajan lyöntiasentoa.

Etäisyysmittari

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää, joka mittaa etäisyyttä. Sellaisen etäisyysmittarin käyttö joka mittaa ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta on kielletty.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen

Hidas pelaaminen, enimmäispeliaika (huomautus sääntöön 6-7)

Ryhmä on ilman eri ilmoitusta aikatarkkailussa, mikäli se on yli yhden lähtövälin jäljessä edellisestä ryhmästä sekä jäljessä annetusta aikataulusta. Aikatarkkailussa olevalla pelaajalla on 40 sekuntia aikaa valmistautua omaan lyöntiinsä. Ensimmäisenä lyöntivuoroon valmistautuvalle pelaajalle annetaan tämän lisäksi ylimääräiset 10 sekuntia. Aikatarkkailu päättyy, kun ryhmä on saavuttanut edellisen ryhmän tai aikataulun mukaisen pelivauhdin.


Ilmastusreiät ja -viillot pelialueella ja viheriöllä

Jos pallo pelialueella on ilmastusreiässä tai -viillossa, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.

Kilpailuissa käytettävä aikatarkkailutaulukko

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljän hengen ryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Maali

0

0:00

0:12

0:30

0:42

0:52

1:02

1:17

1:29

1:44

2:02

2:15

2:29

2:47

3:01

3:12

3:26

3:38

3:52

4:10

10

0:10

0:22

0:40

0:52

1:02

1:12

1:27

1:39

1:54

2:12

2:25

2:39

2:57

3:11

3:22

3:36

3:48

4:02

4:20

20

0:20

0:32

0:50

1:02

1:12

1:22

1:37

1:49

2:04

2:22

2:35

2:49

3:07

3:21

3:32

3:46

3:58

4:12

4:30

30

0:30

0:42

1:00

1:12

1:22

1:32

1:47

1:59

2:14

2:32

2:45

2:59

3:17

3:31

3:42

3:56

4:08

4:22

4:40

40

0:40

0:52

1:10

1:22

1:32

1:42

1:57

2:09

2:24

2:42

2:55

3:09

3:27

3:41

3:52

4:06

4:18

4:32

4:50

50

0:50

1:02

1:20

1:32

1:42

1:52

2:07

2:19

2:34

2:52

3:05

3:19

3:37

3:51

4:02

4:16

4:28

4:42

5:00


Ensimmäinen aikarikkomus (varoitus)
Toinen aikarikkomus (yksi rangaistuslyönti)
Kolmas aikarikkomus (kaksi rangaistuslyöntiä)
Useampi aikarikkomus (kilpailusta sulkeminen)

TILAPÄISESTI VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT 
(voimassaolosta ilmoitetaan erikseen)

Tilapäisesti voimassa olevat paikallissäännöt ovat voimassa vain erikseen ilmoitettaessa. Näitä sääntöjä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa kilpailukohtaisesti. Syynä näiden sääntöjen käyttöön voi olla esim. kentän kunto tai muut poikkeukselliset olosuhteet.

Talvisääntö / siirtosääntö

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm:n päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.
Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.
Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten pyörittämällä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.
Jos pelaaja saa yleisen rangaistuksen tämän paikallissäännön
rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön mukaista rangaistusta.
 
Maahan painunut pallo (sovellettava sääntö 25-2, s. 112)

Omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa koko pelialueella nostaa,
puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä
sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää ja enintään mailan mitan päähän.


Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta (jos sääntökohtaisesti ei muuta ilmoiteta):
Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: kaksi lyöntiä