Jäsenhankintatoimikunta 2018

Tehtävä: Ajankohtaisista seuratoimintaan liittyvistä asioista tiedotetaan klubin ilmoitustaululla, seuran internet-sivuilla sekä paikallislehdissä. Toimikunta ideoi ja suunnittelee Kartanogolfin markkinointia sekä ylläpitää graafisen ilmeen kehittämistä. Toimikunta kehittää viestintää, jotta kaikki seuran jäsenet tavoitetaan ja heistä mahdollisimman moni tempautuu mukaan seuran toimintaan.