Näin hoidetaan Kartanogolfin kenttä

3.9.2015

Kartanogolfin kenttä on ollut koko kauden hyvässä kunnossa. Kentän hyvä kunto on pelaajille itsestäänselvyys. Harva tulee miettineeksi sitä, mitä kaikkea se vaatii. Kuinka iso alue hoidettava alue tosiaan on, millä aikataululla työt hoidetaan, mitä koneita tarvitaan, miten isolla porukalla se hoituu. Suuri työ tehdään aikalailla näkymättömästi, työkoneita näkevät vain hyvin varhain liikkuvat pelaajat. Lukekaa kenttämestari Marko Puumalaisen haastattelu siitä mitä hoitovastikkeella ja pelimaksuilla saa.

Kuinka suuri on hoidettava pinta-ala?

Kentän koko pinta-ala on tietojeni mukaan 63 hehtaaria. Päivittäisen tai viikottaisen hoidon alue on siitä vähän yli puolet. Viheriöitä on 1,2 hehtaaria, lyöntipaikkoja 2 hehtaaria, väyliä 12 hehtaaria ja karheikkoja sekä muita välialueita yli 20 hehtaaria. Lisäksi muita aktiivista hoitoa vaativia alueita ovat piha-alueet ja parkkialueet, harjoitusalueet, range ja par 3 rata. Niiden ulkopuolisia alueitakin hoidetaan tarpeellisin toimin.

Millaisella joukolla työt tehdään?

Kenttämestarin lisäksi meillä on 7 kentänhoitajaa. Kaikki ovat pitkän työkokemuksen omaavia ammattilaisia. Yhdellä työntekijällä on viiden vuoden kokemus, muilla 10 vuotta tai enemmän. Yleensä vaihtuvuus on suurta ja näin pitkät kokemukset alalta ovat harvinaisempia. Heidän lisäkseen on apuna vielä 2 - 3 koululaista kesä- ja heinäkuun aikana.

Koneet?

Kalustoluettelon mukaan huoltohallilta löytyy noin 30 moottorilla toimivaa työkonetta tai laitetta. Niihin liitettäviä lisälaitteita on lukuisa joukko. Huoltohallilla on nykyaikainen korjaamotila nostureineen ja työkaluineen.

Työaika

Kentänhoitajien työaika on 7,5 tuntia päivässä. Huhti-toukokuussa työpäivä alkaa klo 7.00. Kesäkuusta syyskuun puoleen väliin töihin tullaan viimeistään kello 5. Tarvittaessa tullaan jo kello kaksi tai kolme. Näin toimitaan, kun kentällä on aikainen yhteislähtökilpailu tai kenttä on aamusta alkaen täyteen varattu. Tilannetta seurataan päivittäin. Työntekijöiden joustavuutta on syytä arvostaa. Meillä tullaan tekemään töitä eikä seuraamaan toisten pelaamista ja sen vuoksi meillä pääsee pelaamaan leikatuilla viheriöille jo aamuvarhain.

Kuinka usein leikataan ja mihin mittaan

Viheriöt leikataan päivittäin. Normaali mitta kesäkuun alusta on ollut 3 millimetriä. SM-kisoissa mitta oli 2,4 milliä.
Lyöntipaikat leikataan kolmesti viikossa 10 – 13 milliin. Väylät leikataan 3 – 5 kertaa viikossa. Leikkuupituus on 10 – 15 mm. Karheikoita ja välialueita leikataan joka päivä.

Bunkkerit

Bunkkerit ajetaan hoitokoneella kesä-elokuussa lähes joka päivä, muina aikoina 2-3 kertaa viikossa. Niiden reunat kantataan 2-3 kertaa kaudessa ja niiden reunoja siimataan viikottain. Kentällä kiertää raivauksesta ja siimauksesta vastaava henkilö koko kesän siistimässä paikkoja.

Lannoitus, kastelu, hiekotus, mitä muuta

Kentän lannoitukset tehdään kauden kattavan lannoitussuunnitelman pohjalta. Lannoituksen kustannukset ovat vuodeta riippuen 17 000 – 22 000 e/ kausi. Kohteena ovat viheriöt, väylät, lyöntipaikat ja piha-alueet. Väylät ja lyöntipaikat lannoitetaan rakeisilla ja viheriöt nestelannoitteella. Kentällä liikkuva ruiskuvarusteissa oleva kone ei myrkytä vaan lannoittaa. Nestelannoituksella saadaan hallittua kasvu tasaiseksi, hallitaan huuhtoutumat sekä saadaan kaikki ravinteet kasvien käyttöön.
Kastelu tehdään vain tarvittaessa. Sademääristä pidetään kirjaa. Tänä kesänä huhtikuussa satoi 53 mm, toukokuussa 50 mm, kesäkuussa 54 mm, heinäkuussa 94 mm.

Kastelujärjestelmää ohjataan tietokoneella. Sadettimia on kentällä noin 400 kappaletta niihin menevät käskyt kenttään upotettujen kaapeleiden kautta ja käskyjä kenttämestari voi antaa omalta koneeltaan sieltä missä sattuu kulloinkin olemaan.

Toukokuussa pumppaamolle asennetun mittarin mukaan kentälle on nostettu vettä 29 000 kuutiometriä. Määrään sisältyy myös lampien täyttöön käytetty vesi.

Muuta ”duunia”

Viheriöt ilmastoidaan lähes viikottain viilloilla. Tappi-ilmastointi eli tapitus tehdään yöaikaan kerran kuussa. Se on hidasta ja päivällä tehtynä haittaisi pelaamista. Väylät tapitetaan ennen talven tuloa. Viheriöiden hiekoitukset tehdään enimmäkseen keväällä.

Viheriöleikkuri teroitetaan parin viikon välein, ellei tarvetta synny aiemmin. Väyläleikkurit tarvitsevat terähuollot noin neljä kertaa kaudessa ja tiiauspaikkaleikkuri kerran kuussa.

Reikien paikat vaihdetaan 4-5 kertaa viikossa. Kiinteistön huolto, puhtaanapito jätehuoltoineen sisältyy meidän toimenkuvaamme, kuten luonnollisesti kentänhoidon satunnaiset työt, kylvöt, harsotukset, siirtonurmetukset, paikkaukset ym.

Myyrien pyyntilupa taisi tulla niiden tietoon, sillä se rintama hieman hiljeni. Saalista on tullut vähänlaisesti. Lupa velvoittaa meitä lähettämään kaikki saadut yksilöt Eläintieteelliseen museoon tutkittavaksi. Vähäinen saalis odottaa pakastettuna viimeistä matkaansa.

Juttu ja kuva Ilpo Keinänen« Takaisin