Yhteenveto golfkentän ”pönttöprojektista” 2015

8.1.2016

Keväällä 2015 alueella oli seuraava määrä linnunpönttöjä

• pöllö 6 kpl
• telkkä 12 kpl
• kottarainen 6 kpl
• tiainen 93 kpl
  Yhteensä 117 kpl

Työpari Aimo Semi ja Arto Linnas lopputarkasti ja puhdisti tänään kaikki pöntöt, joten lopullinen pesintämäärä ja onnistuminen on nyt tiedossa tarkemmin kuin elokuussa, jolloin tein alustavan yhteenvedon aiheesta.

1. Pöllönpöntöt
• 0/6 eli ei yhtään pesintää

2. Telkänpöntöt
• 6/12 telkän pesintää = 50 % pöntöistä
• kuudesta pesinnästä 4 onnistui = 66,7 % pesinnöistä, kahdessa pesässä oli täysi munaluku ehjänä eli hylkääminen ei ilmeisestikään johtunut pedoista

3. Kottaraispöntöt
• 5/6 kottaraispesintää eli pesintöjen aloitus = 83,3% pöntöistä
• rengastin kaikki 5 pesintää
• kaikki pesinnät onnistuivat = 100 % pesinnöistä
• ainoastaan yhdestä pesinnästä, jossa oli alun perin peräti 7 poikasta, kaksi poikasta löytyi tänään kuolleina – siipimittojen mukaan pienin ja yllättäen myös suurin

4. Tiaispöntöt
• 76/93 pesintää = 83,3 % pöntöistä (vuonna 2014 vastaava pesintäprosentti oli 68,5 % eli ”projektialueella” pesintöjen määrä kasvoi tänä vuonna selvästi - poiketen ilmeisesti yleisestä tilanteesta Etelä-Suomessa)
• pesinnät jakautuivat seuraavasti
• kirjosieppo 32 kpl
• tiainen 43 kpl
• käenpiika 1 kpl
• tiaiset jakautuivat suurin piirtein tasan tali- ja sinitiaisten kesken – tarkka jakautuminen ei ole tiedossa, koska muutama pesintä selvisi vasta tarkastuskierroksella, jolloin ne oli arvioitu tiaispesinnäksi vain pesätäytteiden perusteella. Muista tiaislajeista ei ollut mitään näkö- tai äänihavaintoja.

Pesintöjä rengastettiin seuraavasti:
• kirjosieppo 17 naaraspuoleista emoa ja 11 poikuetta
• talitiainen 4 poikuetta
• sinitiainen 2 poikuetta
• käenpiika 1 emo ja poikue (9 poikasta)

Aloitetuista pesinnöistä onnistumisprosentit olivat seuraavat (onnistuneiksi on huomioitu myös ne pesinnät, joihin oli jäänyt 1-3 heikointa poikasta):
• kirjosieppo 93,8 %
• tiaiset 81,4 %
• käenpiika – ainoa pesintä onnistui
• luvuissa ei ole huomioitu mitenkään kolmea pesintää, joissa onnistuneen kirjosieppopesinnän jälkeen tiainen oli aloittanut ”kakkospesinnän” samaan pönttöön. Kaikki nämä kolme tiaispesintää jäi munavaiheeseen eli eivät onnistuneet.

Joroisten golfkentän pikkulintujen pesintöjen määrä ja onnistuminen oli 2015 ilmeisesti parempi kuin Etelä-Keski-Suomessa yleisesti. Voisi hyvin ajatella, että Golfkenttä on suotuisa ympäristö pikkulintujen ml kottaraisten pesinnöille – ravintoa on riittävästi ja petojen määrä pieni.

Arto Linnas 17.12.2015« Takaisin