Kartanogolf ry sai Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea 7 500 €

22.6.2016

Kartanogolf ry sai Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea 7 500 € alla kuvatuun hankkeeseen. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2016-31.12.2017. 

Hankesuunnitelma 2016 Kartanogolf ry

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

Joroisten kunnan laidalla on SM-tasoinen golfkenttä, joka palkittiin vuonna 2015 Suomen parhaan kenttänä hinta/laatusuhteeltaan. Kentän yhteydessä toimivan Kartanogolf ry:n seuratoiminta on vilkasta, mutta junioreiden mukaan saaminen lajin pariin ollut viime vuosina haasteellista. Tästä syystä tulevien vuosien seuratoiminnan yksi painopiste on kouluyhteistyön kehittäminen ja sen avulla uusien lapsiharrastajien mukaan saaminen.

Seura toimii aktiivisesti, jotta kynnys lajin harrastamiseen olisi mahdollisemman matala erityisesti lasten ja nuorten osalta. Vuonna 2015 Joroisten kunta ja Kartanogolf yhteistyössä päättivät tarjota kaikille alle 16-vuotiaille joroislaiselle golfin harrastajille ilmaisen pelioikeuden. Tämä toistaiseksi voimassa oleva päätös antaa lapsille erinomaisen mahdollisuuden harrastaa golfia hyvin pienin kuukausikustannuksin.
Itsessään edullinen hinta ei takaa harrastajamäärän kasvua. Golfharrastuksen aloittamisen esteenä ovat joissain tapauksissa vahvat ennakkoasenteet lajin sopivuudesta kaikille ja elitistinen leima. Tapaamalla golffareita ja osallistumalla harrastukseen nämä ennakkoluulot voidaan voittaa.

Golfharrastus sopii erinomaisesti perheille ja siitä tulee helposti koko eliniän kestävä liikuntaharrastus.

HANKKEEN TAVOITTEET

•    Saada lähialueen lapsia ja perheitä tutustumaan golfharrastukseen erilaisten tapahtumien avulla.
•    Saada junioreiden harrastusryhmiin kahden vuoden aikana vähintään 60 uutta lasta ja nuorta.
•    Luoda seuraavan viiden vuoden aikana mielikuva golfista helposti lähestyttävänä harrastuksena.
•    Luoda Kartanogolfin ja alueen koulujen välille luonteva yhteistoimintamalli lasten mukaan saamiseksi golfharrastukseen
 
HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA

Hanke toteutetaan yhteistyössä Joroisten kunnan ja lukion oppilaiden perustaman osuuskunnan kanssa. Lukion osuuskunnan tarkoitus on oppilaiden tutustuttaminen osuuskuntatoimintaan ja liike-elämään.  Hankkeen markkinointi ym. toimet kohdistetaan Varkauden ja Joroisten alueella asuviin lapsiin ja perheisiin.

1. Tehdään golfharrastuksen mielikuvatutkimus Joroisten koululaisille lukion Osuuskunnan kanssa
2. Markkinointisuunnitelman laatiminen yhdessä lukion osuuskunnan kanssa
3. Kevään Abin palkkaaminen projektin hoitoon 15.4-15.6. väliselle ajalla.
4. Koululaisten vierailut golfkentällä
5. Markkinointitoimenpiteet toukokuussa
6. Happy Golf Day for family – tapahtuma su 12.6.2016
7. Ilmaiset Green Card – kurssit lapsille
8. Perustetaan harrastajaryhmät
9. Mailat ja pallot lainaksi Kartanogolfilta
10. Ohjatut harrastajaryhmät kokoontuvat 1 - 2 viikossa touko-elokuussa.

Lukion osuuskunnalta saamme markkinointiin uuden näkökulman ja ideoita kuinka nuoret saadaan kiinnostumaan golfharrastuksesta. Yhteistyöstä lukion osuuskunnan kanssa tehdään kaksivuotinen sopimus, jossa heille on mahdollisuus ansaita.

Mielikuvatutkimus tehdään kahden vuoden välein alkaen huhtikuussa 2016.

Markkinoinnin päätapahtuma on kesäkuun alussa pidettävä Happy Golf Day for family (työnimi), jonka järjestelyissä on mukana lukion oppilaat.

Hanketta valvoo Kartanogolf ry:n hallitus ja lukion rehtorin asettaman työryhmä.« Takaisin