Paikallissäännöt viikko 36 (5.9.-11.9.)

5.9.2016

Viikon 36 ajaksi on otettu käyttöön alla olevat tilapäisesti voimassa olevat paikallissäännöt.

Talvisääntö / siirtosääntö

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään mailan mitan päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten pyörittämällä mailalla, hän
saa yhden lyönnin rangaistuksen.

Jos pelaaja saa yleisen rangaistuksen tämän paikallissäännön
rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön mukaista rangaistusta.
 
Maahan painunut pallo (sovellettava sääntö 25-2, s. 112)

Omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa koko pelialueella nostaa,
puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä
sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää

Paikallissäännöt
« Takaisin