15. väylän remontti käynnissä – ensimmäinen pohjapato valmis

20.10.2016

Kentän ”kasvojen kohotus”-ohjelma eli hienosti sanottuna Master Plan, käsittää kentän parannussuunnitelmat useamman vuoden jaksolle. Kiinnostuneet löytävät sen pikalinkin seuran etusivulta vasemmasta marginaalista. Suunnitelma on laadittu niin, että se voidaan toteuttaa siten, että työt haittaavat mahdollisimman vähän pelaamista ja että kustannukset voidaan hoitaa tulorahoituksella ilman ulkopuolista rahoitusta.

Tälle vuodelle jäi tehtäväksi viime kesältä kaksi pohjapatoa ja 15. väylän poikki olevan ojan korjaaminen. Ensimmäinen pato valmistui syyskuussa. Se sijaitsee 8. viheriön lähellä ja turvaa sen yläpuolella olevan pumppuaseman veden saantia. Padon yläpuolelta otetaan kentän kasteluvedet. Padosta tuli hieno. Sen yli soliseva vesi muodostaa pikkukosken ja on ihastuttanut pelaajia ja kentän johtoa niin, että on herännyt ajatus rakentaa kahden luvallisen padon lisäksi tulevaisuudessa pari lisää. Yhtiöllä on lupa kahdelle padolle, joista toisen valmistuminen jää ensi syksyyn. Vaikka syntyvät vesielementit ovatkin hienoja, niitä ei saa omin päin rakennella. Lupamenettely ja suunnittelu ovat suurehko prosessi ja maksaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Peiponen ja toimitusjohtaja sopivat kuitenkin, että kannattaa selvittää voisiko lupia ”venyttää” kahden sijasta neljään. Lupaprosessi on hidas ja kallis, joten lisäkustannusten vuoksi patoja ei jokaisen sillan poskeen kannata havitella.

Pohjapadon rakentamisen yhteydessä korjattiin kahdeksannen viheriön ympäristö bunkkerin ja huoltohallin välistä. Kulunutta aluetta kuorittiin ja tasoitettiin sekä korjattiin siirtonurmella. Paikka on vielä korjattavaa aluetta ja olisi toivottavaa, että syksyn viimeiset pelaajat kunnioittaisivat valkoisilla köysillä rajattua aluetta kiertämällä se ulkokautta.

Lampi laajenee väylällä 15

Suuremmat työt ovat menossa takaysillä. Väylä 15 on kärsinyt liiasta märkyydestä, kun väylän poikki oleva oja ei ole vetänyt, vaan umpeen kasvaneena pikemminkin pidättänyt vettä ja sivuhommana niellyt epäonnistuneiden lyöjien palloja. Vesitalous korjataan salaojittamalla notkelma. Samalla oja peitetään ja siihen tulee väylänurmi. Väylä helpottuu, kun vesiesteeksi merkitty ”mätäoja”  peittyy, mutta vesi tulee peliin, kun väylä oikealla puolella oleva lampi suurennetaan alaosastaan niin, että se tulee ulottumaan ojan ylittävään maasiltaan asti. Samalla lammen rannat muotoillaan uudelleen ja rantapenkereet kivetään samalla tavalla kuin klubin edessä olevan lammen rannat. Kiveyksen alle tulee vielä viirakangas, joten ulkonäkö pysyy siistinä ja huoltotarve vähenee kun siimaleikkuria ei tarvita.

-Työ on edennyt hyvin, sanoo Petteri Ruuskanen. Maapohja on erittäin hyvää käsitellä. Kasvukerroksen alla on tiivis savi. Kiviä ei ole ollenkaan. Nehän jouduttaisiin siirtämään pois koska putkia ei kiville voi asentaa. Maisema komistuu ja hoito helpottuu. Kustannukset ovat noin 15 tuhatta euroa. Keväällä paikat ovat pelikunnossa, hän lupaa.

Lampi suurenee kuvassa kaivinkoneen kohdalla olevan ”niemen” verran. Master plan sisältää havainnekuvat, joista voi saada mielikuvan siitä kuinka väylä muuttuu.

Master Plan

Kuvat ja juttu Ilpo K.« Takaisin