Kartanogolf investoi aurinkosähköön

24.5.2017

Vanha klubirakennus, joka toimii bägi- ja muuna varastona saa tämän kevään aikana uuden ja merkittävän roolin. Sen kentän puoleinen lape varustetaan aurinkopaneelein ja se alkaa tuottaa sähköä kenttäyhtiön tarpeisiin. Katolle asennetaan 130 neliömetriä paneeleita, joiden arvioitu vuosituotanto on 18 000 kwh. Järjestelmän toimittaa avaimet käteen-periaatteella Savon Voima ja sen asennus alkaa lähipäivinä.

- Päätös kypsyi tässä kevään aikana, kun saimme aurinkovoimaa myyviltä yhtiöiltä yhteydenottoja sen jälkeen, kun lehdissä oli uutinen Kartanogolfin saamasta Golfliiton myöntämästä ympäristöpalkinnosta. Päätös aurinkoenergian käyttöön siirtymisestä sopii hyvin yhtiön toimintatapaan, johon ympäristöasiat kuuluvat olennaisena osana. Taloudellisestikin investointi on kannattava. Kokonaisinvestointi on reilusti alle 30 tuhatta euroa. Saimme siihen investointituen ja loppu rahoitetaan lainalla. Järjestelmä toimii niin, että iso osa klubitalon käyttämää sähköä tuotettaisiin aurinkopaneeleilla. Mikäli paneelit tuottavat hetkellisesti yli tarpeen, ylimääräinen sähkö syötetään Savon Voiman verkkoon ja siitä sähköyhtiö maksaa Kartanogolfille. Lisäksi valintaa helpotti se, että paneeleille on tarjolla ihanteellinen paikka suoralla kattolappeella, joka on oikeaan ilmansuuntaan, eikä sitä varjosta mitkään rakenteet tai puut. Sähkön kulutus on suurimmillaan juuri kesällä, jolloin järjestelmän tuottokin on suurimmillaan. Kartanogolf imagon kannalta erinomainen paikka, jonka jokainen kentällä kävijä huomaa, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Petteri Ruuskanen.

Järjestelmän arvioitu vuosituotto on 18 000 kwh, joka tekee nykyisillä sähkön hinnoilla 1 360 euroa. Tuolla arviolla investoinnin veroton pääoman tuottoprosentti on 7,3 %. Yhtiö on laskenut investoinnille vuosituoton myös 35 vuoden mittaiselle pitoajalle. Laskelman lähtökohtana sähkön hinnan nousu 3 % vuodessa ja invertterin uusiminen kertaalleen tuon pitoajan aikana. Noilla oletuksilla keskimääräinen vuosituotto olisi 2 300 euroa, joka antaa pääoman tuottoprosentiksi 12,3 % ja koko pitoajan tuotoksi 80 500 euroa.

-  Laskelmat ovat aika mairittelevat, mutta niihin sisältyy paljon muuttujia. Monen mielestä näin nuoren teknologian jatkuva kehittyminen on eräänlainen riski. Tulee helposti ajatelleeksi, että laitteet vanhenevat nopeasti. Minusta sitä ei kannata nähdä näin koska, vaikka tekniikka koko ajan kehittyy ja tulee paremmaksi, myös niiden hinnat tulevat alaspäin tuotettua kilowattia kohden, joten mahdollinen uusintatarve voidaan tehdä taloudellisesti järkevällä tavalla. Nopeasti kehittyvään teknologiaan on vain hypättävä kyytiin, eikä jäädä odottamaan sen lopullista lopputulosta. Koska hyödyt on jo nyt nähtävissä, on syytä toimia, arvioi Petteri Ruuskanen.
« Takaisin