Harri Kainulainen jatkaa seuran puheenjohtajana

29.11.2017

Seura ja yhtiö täyttävät ensi vuonna 30 vuotta. Harri Kainulaisen ilmoitti halunsa jatkaa seuran johdossa juhlavuoden ja niinpä vuosikokous valitsikin hänet jatkokaudelle, joka käsittää vuodet 2018 ja 2019. Yksimielinen kokous paukutteli nopeasti päätökset toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Juhlavuoden kunniaksi on päätetty julkaista golfyhteisön historiikki. Esivalmistelu ja aineiston kerääminen on jo käynnissä. Yksi kokouksen aiheista olikin muistitiedon taltiointi. Historiikin kirjoittaja Anna-Mari Tyyrilä äänitti sen ja taltioi videolle. Aineistoon on haastateltu jo useita henkilöitä. Kokouksessa mukana olleella ensimmäisellä toimitusjohtajalla Pekka Teittisellä oli paljon kerrottavaa ja hän oikaisi pari ” legendaa”, jotka ovat kiertäneet golfareiden keskuudessa.

Seuran toimintasuunnitelma koostuu jokaisen toimikunnan omista suunnitelmista. Kohokohtia tulevat olemaan 30-vuotijuhlat, joihin liiton johto on jo lupautunut saapumaan, Senioreiden kesäpäivät sekä Itä-Suomen Kaupunkiottelu. Siihen kuuluu 24 seuraa, jotka pelaavat 6-henkisin joukkuein mestaruudesta. Kaksi päiväiseen tapahtumaan sisältyy myös aluekokous. 30-vuotisjuhla pidetään 21.7.2018. Se vietetään pelaamalla päivällä sekä järjestämällä iltajuhla. Suomen Golfsenioreiden Kesäpäivät järjestetään 19.7.2018.

Toimikuntien suunnitelmat on kokonaisuudessaan julkaistu kokouskutsun yhteydessä ja ne löytyvät seuran sivuilta. Seuran toimikuntia on hieman uudistettu yhdistämällä ja nimeämällä uudestaan. Kilpailu- ja tasoitustoimikunta ja kenttätoimikunta toimivat nyt yhdessä ja viestintätoimikunnan nimi on muutettu jäsenhankintatoimikunnaksi. Toimikunnan tehtävät painottuvat jäsenhankintaan, uusien pelaajien huomioimiseen ja golfin esilletuomiseen kaikille sopivana, terveellisenä liikuntamuotona. Edellä mainitun lisäksi, naistoimikunta ja klubitoimikunta toimivat yhdessä pitämällä yhteisiä kokouksia. Tällä pyritään tapahtumien parempaan koordinointiin.
Suunnitelma sisältää runsaasti tapahtumia ja suurten tapahtumien joukkoon kuuluu SSS-Tour, jonka vastuullisena toimijana Kartanogolf on Eero Attilan johdolla.

Seuran hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä ja yksi uudelleen. Uusia jäseniä ovat: Juha Nissinen, Paavo Tervonen ja Altti Filman. Pekka Teppola jatkaa pestiään ja toimii sihteerinä, mikäli työpaikan vaihtuminen ei sitä estä. Pekka kertoi aloittavansa uudessa työpaikassa, joka sijaitsee Helsingissä. Arki-iltoihin ajoittuviin kokouksiin on pääkaupungista mahdoton tulla. Hän arveli kuitenkin että esimerkiksi skype-yhteydellä hän voisi osallistua kokoukseen. Näin muuttuu maailma. Hallituksen muina jäseninä jatkavat: Juha Romo, Sirja Attila, Saara Kiviluoto ja Pirjo Väisänen. Heidän toimikautensa päättyy ensi vuoden lopussa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä puolet on aina erovuorossa.

Talousarvio on rakennettu 90 euron jäsenmaksulle, joita arvioidaan kertyvän 92 000 euroa. Junioreiden jäsenmaksu on 35 euroa. Muita kuluja jäsenyydestä ei kerry ja se sisältää vakuutuksen sekä Golf-lehden. Erillistä liittymismaksua ei Kartanogolfissa ole ollut. 

Tilintarkastajana toimii sama yhtiö kuin JKG Oy:ssäkin eli PricewaterhouseCoopers Oy.

IK

« Takaisin