”Mätäoja” saatiin umpeen ja vesieste valmiiksi ennen lumia

20.12.2017

Väylän 17 ja 18 poikki ollut oja, jonka pelaajat ristivät ”Mätäojaksi”, on nyt taakse jäänyttä aikaa. Remontti valmistui sopivasti ennenkuin lumi peitti maiseman. Keskimmäiseltä tiiauspaikalta karvan verran alle 200 metrin päässä ollut heinittynyt oja oli melkoinen pallorohmu, joka keräsi palloja sekä epäonnistuneitten lyöntien että ”liian hyvin” onnistuneitten avausten  seurauksena.

Remontti on osa Master Plania, joka on kentän kehittämiseksi tehty suunnitelma. Kehittämissuunnitelman on laatinut golfarkkitehti Jari Rasinkangas Oulusta ja se on valmistunut vuonna 2011. Suunnitelmassa jokaiselta väylältä on  arvioitu neljä asiakohtaa: Pelattavuus, haasteellisuus ja pelistrategia. Visuaalisuus ja maisema. Turvallisuus. Hoidolliset ongelmat.

Väylän pelaaminen oli haasteellista tiille näkymättömän ojan vuoksi. Ojan etäisyys aiheutti sen, että pelaajan tuli olla hyvin tietoinen oman lyöntinsä pituudesta, koska vähän alle 200 metriset avaukset päätyivät helposti rullaamalla, näkymättömissä olevaan, heinäiseen ojaan.

Oja jatkui myöskin 18. väylän poikki, jossa se imuroi täysin epäonnistuneet avaukset. Oja korjattiin laivamalla se auki. Kaivinkoneen kuokka nosteli ojamaat näkyville mukanaan satojen ellei tuhansien pallojen ”pallomeren”. Kaivantoon tuli runkoviemäri, johon yhdistettiin notkelmassa oleva salaojaverkosto. Salaojat puhdistettiin ennen yhdistämistä. Runkoviemäri johtaa kertyvät vedet 18 väylän ulkopuolelle ja edelleen kanavaan. Toimenpide korjaa todennäköisesti notkelmnan kosteusongelmat.

Väylälle jää vielä veden ylitys, sillä viheriö sijaitsee ”Kolfvirran” eli kanavan takana. Vettä tuli lisää väylälle muutenkin. Uusi vesieste rakennettiin välikannaksen oikeaan reunaan. Sillä lisätään turvallisuutta 16. väylän tiiauspaikalla, kun pitkälyöntisten pelaajien tulee ottaa huomioon uusi vesieste. Vesieste tuli valmiiksi reunakiveyksiä myöten. Se saa vetensä luonnollisesti ja siinä on ylivuotoputki tulvien varalta. Vettä voidaan siihen myös pumpata, mikäli kuivuus uhkaa.

Työ saatiin nurmetusta vaille valmiiksi ennen kauden päättymistä. Greenille ei pelattu enää syksyllä, vaan käytössä oli loppukauden talvigreeni peitetyn ojan etupuolella. Nurmetus tehdään siirtonurmella ensi keväänä. Pelaajien kommentit olivat syksyn mittaan myönteisiä. Maisema muuttuu siistimmäksi, vesieste piristää sitä ja muuttaa entisen karheikon hoidetun näköiseksi.

Kuva ja teksti: IK

« Takaisin