Kannatamme kesäaikaa

1.10.2018

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua kellonajan siirtelyn tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta. Myös useat aktiiviset golfarit ovat huolestuneena lähestyneet meitä asiaa koskien.

Kantamme on, että mikäli kellonaikojen siirtelystä luovutaan, tulisi siirtyä pysyvään kesäaikaan. Talviaikaan siirtyminen vaikuttaisi negatiivisesti kaikkiin ulkoaktiviteetteihin erityisesti syksyllä. Aikaa jäisi tunti vähemmän liikkumisen ja ulkoilun lukuisiin eri muotoihin kuten esim. sienestykseen, marjastukseen, jalkapalloon, suunnistukseen tai golfiin.

Nykyisellä kesäaikakäytännöllä aurinko laskee esimerkiksi Joroisissa elokuun lopussa noin klo 20.22 ja syyskuun lopussa noin klo 18.45). Tällaisena lämpimänä syksynä kesäajasta luopuminen konkretisoituisi huomattavana liikunnan vähenemisenä arkisin, jos käytettävissä olisi tunti vähemmän valoisaa aikaa.

Päivänvalon määrällä on yhteys ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunnalla on kiistaton merkitys väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaajana. Olemme jäsenmäärältämme valtakunnallisesti ja paikallisesti suurimpia ihmisten liikuttajia. Pysyvään talviaikaan siirtymisessä olisi lajiemme kannalta kysymys harrastusmahdollisuuden olennaisesta kaventumisesta. Tästä seuraisi negatiivinen kansanterveydellinen ja sitä kautta myös negatiivinen kansantaloudellinen vaikutus. 

Kartanogolf ry


« Takaisin