Paavo Tervosesta seuran uusi puheenjohtaja

22.11.2018

Kartanogolf ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin seuran syyskokouksessa Paavo Tervonen.  Harri Kainulainen halusi jättää paikkansa 12 vuoden rupeaman jälkeen. Syyskokous pidettiin 20.11. Myös entinen kapteeni Juha Nissinen halusi jättää paikkansa. Seuran hallitus valitsee uuden kapteenin ensi vuoden alussa.

Syyskokouksen asioihin kuuluu henkilövalintoja myös hallitukseen, sillä sääntöjen mukaan neljä jäsentä on erovuorossa kahden vuoden toimimisen jälkeen. Hallitukseen valittiin Varkaudesta Sirja Attila ja Kaarina Rastas, Pieksämäeltä Saara Kiviluoto ja Joroisista Juha Romo. Lisäksi kesken hallitus kauden poisjääneiden tilalle valittiin Varkaudesta Hannu Antikainen ja Ville Liuska sekä Juvalta Jukka Kaartinen. Hallituksesta pois jäivät Altti Fihlman ja Juha Nissinen.  Paavo Tervonen siirtyi hallituksen jäsenen paikalta seuran puheenjohtajaksi. Edellä mainittujen lisäksi hallitukseen kuuluu Pekka Teppola, joka toimii seuran sihteerinä. 

Hallituksen jäsenet toimivat eri toimikuntien puheenjohtajina ja vastaavat siitä, että toimintasuunnitelma tulee toteutumaan.

Kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelma on julkaistu seuran nettisivulla kokouskutsun yhteydessä. Seurassa on kuusi toimikuntaa, jotka toteuttavat kukin oman sektorinsa toimintaa. Neljä ja puoli sivua käsittävässä suunnitelmassa on lueteltu ne asiat, joihin seuraavan pelikauden aikana on tarkoitus tarttua. Toimintasuunnitelma seurailee kohtalaisen paljon edellisten vuosien suunnitelmaa, jonka vuoksi joku voi ajatella, että kopioidaan entisiä. Kauden jälkeen voidaan kuitenkin todeta, että paljon tapahtuu sen aikana. Kokouksessa ollut suunnitelma hyväksyttiin parilla tarkennuksella. Jäsenhankintatoimikunnan suunnitelmassa oleva, pyöreähkö lausuma: Pyritään, suunnitellaan, tavoitellaan jne. terävöitettiin selkeällä tavoitteella. Toimitaan niin, että saadaan aloituskursseille100 uutta kurssilaista ja toimitaan niin, että heistä 70 tulee jäseneksi ja että he jatkavat harrastusta aktiivisesti eteenpäin. Se tapahtuu tehokkaammalla markkinoinnilla ja tarjoamalla aloituspakettia, joka on jo olemassa, vielä paremmin.

Toimintasuunnitelmassa on viisi kohtaa, joihin se tähtää. Tavoitteet ovat:

1. Lisätä Keski-Savon alueella kiinnostusta golfin harrastamiseen ja saada eri-ikäisiä harrastajia, erityisesti naisia ja nuoria lajin pariin sekä lisätä seuran jäsenmäärää järjestämällä kurssitoimintaa aloittelijoille, kunta- ja kouluyhteistyöllä sekä erilaisilla tapahtumilla sekä koulutusta pitemmälle ehtineille pelaajille.
2. Järjestää jäsenille kilpailutoimintaa sekä erilaisia yhteisiä golf- ja muita tapahtumia, muun muassa lajin SM-kilpailuja, joilla vahvistetaan perinteistä ja hyvää Kartanogolf-henkeä ja lajin tunnettuutta.
3. Huolehtia korkeammalla tasoituksella (hcp yli 36) pelaavista pelaajista, joita on noin kolmannes jäsenkunnasta ja tukea heitä niin, että taidot kehittyvät ja he jatkavat lajin parissa.
4. Kehittää ja tehostaa golfyhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää, jolla tuetaan edellisiä tavoitteita sekä kehitetään golfin imagoa arkipäiväiseksi ja kerrotaan lajin terveysvaikutuksista sekä luonnossa liikkumisesta.
 5.    Varmistaa osaltaan koko Kartanogolf-yhteisön vakaa talous.

Seuran talousarvion loppusumma on 93 540 euroa. Se perustuu 90 euron jäsenmaksulle, joka on seuran suurin tulonlähde. Suuri menoerä on liiton jäsenmaksu. Se lohkaisee kolmanneksen. Talousarviossa summa on 30 070 euroa.

Toimikuntien kuluihin on varattu seuraavat summat: Junioritoimikunta 5 000,- Senioritoimikunta 2 400,- Naistoimikunta 2 400,- Klubitoimikunta 1 500,- Kilpailu- ja tasoitustoimikunta 2 400,- Jäsenhankintatoimikunta, vaikka sillä on tärkeä tehtävä, joutuu markkinointikustannuksien kattamiseksi tukeutumaan Oy:n puoleen. Sille ei ole seuran talousarviossa varattu määrärahaa. Talousarviokin on laadittu paljolti nojautuen aikaisempien vuosien kokemuksiin ja tuloksiin. Vuosikokouksen osallistujat, joita oli 40 henkilöä, katsoi, että hyvin on mennyt ja hyväksyi sekä toiminnan että talouden suunnitelmat.

Kokouksen jälkeen esiteltiin talviharjoittelupaikan ja tyytyväisyystutkimuksen tulokset. Saatiin tietää, että jälleen Kartanogolf nappasi valtakunnassa ykkössijan. Kyselytutkimus, jolla selvitettiin maamme noin sadan kentän pelaajien suhtautumista omaan kenttäänsä, Kartanogolfin naisjäsenet nostivat kenttämme valtakunnan ykköseksi. Tutkimuksesta on pakko laatia ihan oma juttu😊.

Ilpo K. Kuva ja juttu

« Takaisin