Kartanogolfin naiset Suomen tyytyväisimpiä

3.12.2018

Pelaaja Ensin-jäsenkyselyssä tuli taas yksi ykköstila Kartanogolfille. Kyselyn toteutti maassamme 92 golfseuraa. Kyselyyn vastanneista naisjäsenistämme 85 prosenttia oli tyytyväinen kenttään ja yhteisöön ja oli valmis suosittelemaan pelikokemusta myös muille. Luku on korkein koko maassa. Kaikkien vastanneiden lähettiläspistemäärä, joksi tämän kysymyksen pistemäärää nimitetään, oli 77 prosenttia. Miehet olivat näin ollen kriittisempiä, mutta keskimäärin erittäin tyytyväisiä. Tuolla luvulla Kartanogolf-yhteisö oli koko maan vertailussa neljänneksi paras. Itäisen Suomen kenttien keskiarvo oli 48 prosenttia, johon verrattuna kartanogolfilaisia voidaan pitää hyvin tyytyväisenä joukkona.

Tyytyväisyyttä kuvaa hyvin kysymys, jossa näkemystä, näkeekö pelaaja itsensä jäsenenä kahden vuoden päästä. 81 prosenttia vastasi: Kyllä. Ehkä-vastauksiakin oli 14 prosenttia ja vain 5 prosenttia ei uskonut jäsenyyteensä enää kahden vuoden jälkeen. Näiden vastauksien takana ei ollut varsinaisesti toiminnan laatuun tai tyytymättömyyteen liittyviä syitä, vaan vähentynyt pelaaminen tai seuran vaihtotarve esimerkiksi paikkakunnalta muuton vuoksi.

Palvelutekijöiden arvostelussa kysyttiin kentän kuntoa kartoittavia mielipiteitä. Arviot koskivat kaikkia kentän osia, väyliä, viheriöitä, bunkkereita, tiiausalueita, opasteita ja karheikoita. Kysymyksessä oli 15-osainen tiedustelu. Vastaajat antoivat yli Itä-Suomen kenttien keskimäärää myönteisempiä pistemääriä kaikista muista paitsi tiiauspaikkojen kunnosta. Myös bunkkereiden pistemäärä oli sama kuin verrokkikenttien keskiarvo. Tiiauspaikkojen ”arvosana” oli 76, kun keskiarvo oli 77. Bunkkereiden vastaavat luvut olivat molemmat 73. Tiiauspaikkojen kunnostukseen ollaan jo puuttumassa. Vuosikokouksessa Petteri Ruuskanen sanoi ensi kesänä aloitettavan korjaukset.

Palvelualueiden arvostelussa vahvan palveluketjun selkeästi parantuneet osa-alueet olivat kenttä ja proshop. Ainoastaan opetustoiminnan palautteet laskivat, kun tulosta verrattiin vuoden 2017 tutkimukseen. Itä-Suomen kenttien keskiarvon yläpuolella oltiin kaikissa muissa arvioissa. Opetustoiminnan arvioinneissa ei selvitetty, onko vastaaja tällä kaudella käyttänyt palvelua. Vastaus on siis voinut perustua kenties aikaisempiin kokemuksiin tai pelkkään mielikuvaan. Opetustoimintaa koskeviin kysymyksiin jätti suurin osa vastaamatta. Vastauksia oli vain 36 kappaletta, kun kyselyyn kokonaisuudessaan vastauksia tuli 176.
- "Näitä tutkimustuloksia on syytä katsella tarkasti. Vaikka tulokset ovat meillä erittäin positiivisia, on kritiikkiin syytä suhtautua kunnioituksella. Vahvuuksista on pidettävä kiinni ja kun pelaajat näkevät parantamisen varaa, siihen on reagoitava. Tiiauspaikkojen korjaaminen tulee ensi kesän ohjelmaan. Käymme kenttätoimikunnan ja henkilökunnan kanssa asian kimppuun. Missä laajuudessa ja millaisella aikataululla, jää harkittavaksi", sanoi toimitusjohtaja Petteri Ruuskanen.


« Takaisin