Paikallissäännöt tarkentuneet

18.7.2012

Paikallissääntöihin on tullut lisäyksiä koskien uusia mittamerkintöjä kentällä.
 
Lisäykset 18.7.2012
 
Mittamerkit kentällä
 
Mittapallot väylillä (100 m, 150 m, 200 m)
 
Mittapallot väylillä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.  Haitasta voi vapautua ilman rangaistusta (sääntö 24-2). Kilpailutoimikunnan erillisellä päätöksellä paikallissäännöissä sovelletaan sääntöä 24-2 (s.116 - 120), jossa mittapallot määritellään tilapäisiksi kiinteiksi haitoiksi – vapautuminen rangaistuksetta myös merkkipallon ollessa välittömästi pelilinjalla
 
Maitotonkat väylän sivussa (150 m)
 
Maitotonkat ovat liikuteltavia haittoja (sääntö 24 – 1), jonka voi siirtää;
• jos se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua liikerataa
• tai haitan ollessa pelilinjalla
 
Maitotonkkien alla olevat betonilaatat (mittamerkki) ovat kiinteitä haittoja, joista voi vapautua ilman rangaistusta (sääntö 24 – 2). 
 
Jos maitotonkkia täytyy siirtää, tulee ne ehdottomasti asettaa takaisin sille tarkoitetun betonilaatan päälle.
 
Kentällä olevat mittamerkinnät ovat keskelle viheriötä.
 

« Takaisin