Kartanogolf on sitoutunut ympäristöpolitikkaan

22.5.2014

Sitoumus ympäristötyöhön 11.9.2012

Joroisten Kartano-Golf Oy:n ympäristöpolitiikka

Suomen golfyhteisön (SGL, FGA, PGA, FGMA ja SGKY) päämääränä on saada aikaan korkeatasoisesti hoidettu golfkenttä tavalla, josta koituu mahdollisimman vähän kuormitusta ympäröivään luontoon.

Tavoitteena on tehostaa kentän ympäristönsuojelua sisällyttämällä ympäristönäkökohdat kiinteäksi osaksi kaikkea toimintaa. Kenttä mukautetaan osaksi alueen kulttuurimaisemaa, jossa vaalitaan monipuolista kasvi- ja eläinkuntaa.

Golfyhteisömme kehittää jatkuvasti ympäristöjärjestelmän avulla kaikkea toimintaansa ympäristön laadun parantamiseksi ja ympäristöriskien torjumiseksi. Tätä toteutetaan säännöllisillä ympäristötyöryhmän palavereilla ja vuosittaisilla katselmuksilla. Suomen Golfliiton jäsenseurana sitoudumme noudattamaan toimintaamme liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä ympäristöjärjestelmää.

Ympäristöpolitiikan perusteella Suomen Golfliitto on määritellyt merkittävät ympäristönäkökohdat sekä asettanut niille seuraavat päämäärät ja tavoitteet:

· Lannoitteiden käytön suhteellinen vähentäminen
· Ympäristötietoisuuden lisääminen
· Turvallisuuden parantaminen
· Kastelujärjestelmän optimointi
· Torjunta-aineiden tehokas käyttö
· Jätehuollon parempi hallinta ja hyötykäyttö

Allekirjoitettu sitoumus

Ympäristöohjelma


« Takaisin