PELAAJA ENSIN – tyytyväisiä pelaajia Kartanogolfilla

14.11.2014

Kartanogolf osallistui syyskuun lopulla Suomen Golfliiton organisoimaan Pelaaja Ensin – tyytyväisyystutkimukseen. Tanskalaista tutkimusmenetelmää testasi seitsemän suomalaista golfseuraa; Aura Golf, Espoon Golfseura, Espoon Ringside Golf, Imatran Golf, Kartanogolf, Kurk Golf ja Vaasan Golf.
 
Tutkimuksessa palaajat antoivat lähettiläspisteitä golfyhteisölleen. Lähettiläspistemäärä perustuu seuraavaan kysymykseen annettuun vastaukseen. “Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit golfyhteisöä ystäville, perheelle tai työkavereille? “

Vastuksen perusteella pelaajat jaetaan kolmeen lähettilästyyppiin: “Myönteiset” (9-10), “Passiiviset” (7-8) tai “Kielteiset” (0-6). Lähettiläspistemäärä lasketaan vähentämällä kielteiset lähettiläät myönteisistä lähettiläistä. Jos esimerkiksi pelaajista 40 % on myönteisiä ja 20 % kielteisiä lähettiläitä, on lähettiläspistemäärä 20 %.

Kartanogolf on pelaajien mielestä hyvin hoidettu golfyhteisö

Tutkimuksen mukaan Kartanogolf on pelaajiensa mielestä hyvin hoidettu golfyhteisö. Jäsenten antama lähettiläspistemäärä oli 70 %. Tämä pistemäärä oli tutkimukseen osallistuneista golfseuroista selkeästi paras, koska tutkimukseen osallistuneiden golfseurojen keskiarvo oli 33 %. Tanskalaisten golfseurojen keskiarvo oli 51 %. Myös vieraspelaajien käsityksiä selvitettiin. Kartanogolfilla käyneiden vieraspelaajien antamat lähettiläspisteet olivat 67 %, kun kaikkien osallistuneiden suomalaisten seurojen keskiarvo oli 37 %. Hyvä tulos kertoo, että valtaosa Kartanogolfin pelaajista kehuu golfyhteisöä läheisilleen ja vastaavasti golfyhteisöä läheisilleen kritisoivia pelaajia on hyvin vähän.

Tutkimuksesta saatu erinomainen tulos kertoo vuosien aikana tehdystä kehitystyöstä. Tutkimuksessa nousi esille myös kohteita jatkuvalle kehitystyölle. Näiden parissa Kartanogolfilla työskennellään tulevina vuosina.
 
Raportista näkyvät arviot Kartanogolfin eri osa-alueista.

Lisätietoja Kartanogolfin tuloksista ja toiminnasta antaa toimitusjohtaja Petteri Ruuskanen p. 0400-679928.

Tutkimusraportti
« Takaisin