Puheenjohtajan terveiset Golfliitosta

29.4.2015

Lauantaina 25.4. kokoontunut Golfliiton liittovaltuusto kevätkokous hyväksyi yksimielisesti liiton viime vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen, joka oli lähes 15 000 € ylijäämäinen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto kävi vilkkaan keskustelun Suomi-Golfin strategian 2020 päivityksestä sekä liiton sääntöjen uudistamisesta.
Strategian päivityksen keskeinen tavoite on selkeyttää koko Suomen golftoimialan toimijoiden työnjakoa ja näkemyksiä alan kehittämiseksi. Onhan alalla liiton lisäksi muun muassa Suomen Golfkenttien yhdistys SGKY, golfjohtajien yhdistys FGMA, ammattilaisten – pelaajien ja opettajien PGA, senioreilla on oma yhdistyksensä Suomen Golfseniorit, kenttämestareilla on oma yhdistys ja muitakin löytyy vielä. Alalla on useita toimijoita, joiden roolit ja tehtävät on tärkeä selkeyttää ja varmistaa, ettei ole päällekkäisyyksiä eikä katvealueita. Ja mikä tärkeintä – kaikki alan toimijat puhaltavat yhteen hiileen. Tavoitteena on, että kaikki alan toimijat hyväksyvät tahollaan tulevana talvena Suomi-Golfin strategian, joka antaa hyvän pohjan myös paikallisten golfyhteisöjen strategia työlle. Meillä Kartanogolfissa olemme käynnistämässä yhteistyössä oy:n ja ry:n kanssa oman strategiamme päivitytä.
Valtuusto hyväksyi strategian jatkotyöstöön painopisteiksi viestinnän, nuorisogolfin, kilpagolfin sekä talous- ja toimintaolosuhteiden kehittämisen. Näiltä pohjilta hallitus velvoitettiin laatimaan tulevan vuoden toiminnan linjaukset käsiteltäväksi syysvaltuustossa ensi marraskuussa. Lopullisesti strategian ja sääntöuudistuksen hyväksyy liittokokous, joka järjestetään Jyväskylässä 13.-14.2.2016. Myös Golfgaala on samaan aikaan.
Erityisen haastavaksi koetaan niin seuroissa kuin liitossa sekä sidosryhmissä löytää oikeat ja nykyaikaiset viestinnän tavat sekä kanavat. Nuorison mukaan saaminen sekä heidän pysyminen lajin parissa on osoittautunut jonkun sortin ongelmaksi, joka on ratkaistava, ettei laji ukkoonnu ja akkaannu.  Nimittäin seniorigolfareiden määrä lisääntyy melkoista vauhtia, mikä on tietysti hyvä asia muun muassa ikääntyvien ihmisten terveyden kannalta.
Kilpagolf on liiton yksi perustehtävä, sillä vain lajiliitolla on oikeus kansainvälisten liittojen jäsenenä huolehtia suomalaisista kilpagolfareista – ei heistä kukaan muu huolehti.  Talous on yksi toiminnan keskeisistä tukipilareista ja nyt on todella tärkeätä paneutua kaikilla tasoilla varmistamaan lajin talouden perusta. Pelaamiskäytänteet tulevat muuttumaan – miten kehittyy osakekauppa, missä tahdissa lisääntyvät pay and play –kentät, miten kehittyy green card-järjestelmä ja niin edelleen. Alan toimintaolosuhteet tulevat muuttumaan, mutta miten? Muutoksiin on varauduttava – myös meillä Kartanogolfissa.

Harri Kainulainen, Kartanogolf ry:n puheenjohtaja